Market Explorer

Odkryj największych graczy w dowolnej branży, przeanalizuj nowy rynek lub niszę i uzyskaj wgląd w statystyki odbiorców na danym rynku. Wprowadź jedną witrynę internetową, aby poznać całe otoczenie konkurencyjne.

Wprowadź prawidłową domenę

Uzyskaj dane do swojej strategii wejścia na rynek

Poznaj swoich konkurentów na dowolnym rynku

Porównaj ich udziały w rynku online i tempo wzrostu

Analizuj sezonowe trendy rynkowe i zawsze aktualne strategie

Utwórz mapę otoczenia konkurencyjnego za pomocą Kwadrantu wzrostu Semrush

 • Poznaj liderów, graczy o ugruntowanej pozycji, firmy proponujące przełomowe rozwiązania i graczy niszowych
 • Porównaj tempo wzrostu poszczególnych graczy i całego rynku
 • Oceń swoje szanse i koszty wejścia na nowy rynek
Poznaj Kwadrant wzrostu

Ustal punkty odniesienia dla nowych rynków i istniejących nisz

Przegląd ruchu na rynku i udziały online najlepszych graczy

 • Uzyskaj natychmiastowy przegląd konkurencji, wprowadzając tylko jedną witrynę internetową
 • Analizuj nie tylko bezpośrednią konkurencję  – odkryj swoich pośrednich i aspirujących rywali
 • Zobacz pełną listę witryn internetowych konkurujących o widoczność online w Twojej niszy (cały rynek)
 • Wskaż domeny, które najbardziej zagrażają popularności wprowadzonej witryny internetowej (zawężony zakres)
 • Uszereguj witryny internetowe według udziału odwiedzin w odniesieniu do całkowitego ruchu na rynku

Trendy ruchu: cały rynek a wybrany konkurent

 • Obserwuj najwyższe i najniższe wartości ruchu na całym rynku
 • Poznaj zmienność rynku sezon po sezonie
 • Poznaj każdą możliwą zmianę popytu – wystarczy jedno spojrzenie na zmiany w natężeniu ruchu
 • Porównaj dynamikę ruchu w witrynie internetowej wybranej firmy z miarami dla całego rynku

Strategie generowania ruchu i wzrost według źródeł

 • Przeanalizuj kompozycję marketingu cyfrowego całego rynku
 • Porównaj to ze strategią generowania ruchu wybranego gracza
 • Dowiedz się, które źródła ruchu przyczyniają się do największego wzrostu
 • Porównaj wzrost ruchu wybranej witryny w poszczególnych kanałach ze standardami rynkowymi

Zainteresowania odbiorców i dane demograficzne

 • Zapoznaj się z tematami, które przyciągają najwięcej użytkowników w badanym segmencie, w związku z czym warto na nie kierować reklamy
 • Sprawdź, czy w Twojej niszy bardziej aktywni są klienci płci żeńskiej czy męskiej
 • Poznaj średni wiek konsumentów w badanym obszarze
 • Porównaj odbiorców wybranego konkurenta z danymi demograficznymi całego rynku

Dynamika rozkładu ruchu w odpowiednich witrynach

 • Uzyskaj listę najlepszych graczy wybranych według całkowitego, bezpośredniego, generowanego przez odesłania, pochodzącego z wyszukiwań, społecznościowego i płatnego ruchu
 • Rozszerz swoją perspektywę na „cały rynek” lub skoncentruj się na „zawężonym zakresie”, aby uzyskać przegląd niszy
 • Zbadaj strategie generowania ruchu przez liderów rynku
 • Oszacuj udziały rynkowe konkurentów na podstawie ich wyników w kanałach online
Analizuj otoczenie konkurencyjne na dowolnym rynku
Rozpocznij za darmo

Analizuj szczegółowo swój rynek

 • Zbadaj trendy ruchu w witrynach internetowych na swoim rynku
 • Porównaj strategie kluczowych graczy w zakresie generowania ruchu i dystrybucji w mediach społecznościowych
 • Zapoznaj się z charakterystyką odbiorców na Twoim rynku
 • Znajdź liderów każdego z cyfrowych kanałów marketingowych

Wspieraj swoje decyzje biznesowe i marketingowe danymi rynkowymi

Analizuj nowe rynki i nisze

Zbadaj sytuację rynkową w innym kraju lub nową niszę, zanim rozszerzysz swoją działalność na ten kraj

Ustal branżowe punkty odniesienia

Poznaj standardy branżowe i wyniki najlepszych graczy, aby wiedzieć, jakie miary marketingowe analizować

Uzyskaj wgląd w odbiorców na danym rynku

Zbadaj swój rynek docelowy od podszewki, aby być na bieżąco z zainteresowaniami odbiorców, i dodaj odpowiednie punkty zaczepienia do swoich przyszłych kampanii

Sprawdź narzędzie Market Explorer i znajdź nowe możliwości rynkowe

Uzyskaj darmową wersję próbną